Din värmepump i det smarta hemmet  
   
Language / Språk Choose language

StatLink information

StatLink information ()


StatLink

StatLink the software that comes with the purchase of one of our Access Packs which also includes an interface.

The software is built to accommodate different uses and users profiles.

 • Installed and used locally on the home PC with no special settings.
 • Advanced usage with storage of data to your own databases enabling publishing of information on your own web server or web hotel.
 • Easily connect to Husdatas Online Service for simple but powerful access of information from the Internet

  

This is the main features of StatLink... 

 

 • Animated editable process views of the heat pump information that shows temperatures and status.
 • Info Display which shows the heat of the current operation and limits. (not for all VP models).
 • Electical meter display showing real-time load in watts and amps and current consumption of the heat pump.
 • Line diagram of the programmed heating curve with animated control point and the tracking function. (not for all VP models).
 • Display copy of the control computer display (not all models Vp) and remote control of the display (only Rego 6xx).
 • Ability to generate and send reports by email automatically with optional interval or time.
 • Built-in tools to view and analyze historical data in line graphs.
 • Data logging to file in any format and range. Eg. daily summary to CSV format enable posibility to import to MS Excel or for display in the website for publishing on your web server.
 • Data logging to any local database via ODBC connection. Eg. MS SQL Express, MySQL or MS Access database.
 • Connection to Husdata.se to easily visualize the heat pump status and access the information over the Internet.
 • Support for reading S0 pulses for those who also want to plug in their electric meters for reading.
 • Language support: English and Swedish language support with the ability to extend to more languages by editing language files.

 

Below, some views of StatLink

  What is the current status?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan ser du ett par exempel på realtidsvyer i StatLink. Dessa ger dig snabbt en överblick över värmepumpens aktuella driftläge och temperaturer.
Alla Pumpar, Kompressor, Elkasett och växelventil är animerade. Du får även full överblick av aktuella temperaturer. Lägger du musperkaren över ett objekt får du detaljinfo. Klickar du på ett objekt visas dess statistik i linjediagram.

Ett av objekten är en infodisplay. Här ser du värmepumpens driftstatus och vilka aktuella gränstemperaturer och timers som systemet arbetar med just nu.
Även en en elmätardisplay finns. Övre raden visar dagens ackumulerade elförbrukning och nedre raden visar effekt just nu. Dessa värden baseras på hur många Watt varje objekt tar och kan lätt anpassas i StatLinks inställningar.

Statusvyerna är fullt redigerbara. Du kan byta bakgrundsbild, ta bort lägga till objekt och flytta omkring dem som du vill. Man kan ställa in så att bildtagning sker automatiskt av dessa vyer. Detta kan exempelvis användas för publicering av vyn på egen hemsida.


Är din reglering optimalt inställd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här får du en grafisk vy över hur din inställda värmekurva ser ut.
Loggning av hur innetemp ändras med olika utetemp tillsammans med denna grafiska vy av reglerkurvan ger dig ett kraftfullt verktyg för att ställa in den optimala regleringen.
Kurvans position och utseende justeras med ändrad Vald värme kurva, Finjustering av kurva, Knäckning av kurva vid olika temperaturer samt rumsgivarpåverkan.

Om du vill följa rörelserna i Utetemp/Radiatortemp punkten samt hur kurvan justerar sig med innetempen kryssar du i ”Track movement”. Då rensas inte grafen inför varje uppdatering utan man ser hur rörelserna.
(endast Rego 6xx)


Häng inte i pannrummet i onödan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med StatLink kan du fjärrstyra Regon´s display från din dator.
Du navigerar i menyerna genom att klicka på de 3 knapparna under displayen.
För att ”snurra på ratten” använder du de två knapparna med pilar på.
Det går även att använda datorns numeriska tangentbord för ännu smidigare navigering.
Du får även en överblick av panelens statuslampor.
(endast Rego 6xx)


Vad har värmpepumpen sysslat med?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I StatLink visas en logg över alla objekts statusförändringar den senaste tiden.


s av din elmätare

 

 

 

 

 

 


StatLink har stöd för att läsa av elmätare med S0 pulsutgång.


Automatisk rapportering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I StatLink finns mycket funktioner för att generera rapporter och logga till filer i valfritt format.
Du skapar en mallfil som sedan kommer vara grund för den genererade rapporten. Du bestämmer själv intervall eller tidpunkt som du vill att rapporterna ska genereras.

Detta kan då användas för att publicera aktuell information och statistik på egen hemsida, skapa rapporter som sedan mailas automatiskt vid valda tidpunkter, logga till semikolon separerade filer för att sedan kunna bearbeta informationen i MS Excel.

 


Detaljerade grafiska rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StatLink kan logga all information med upplösning ner till 1 minut.


Informationen loggas till en lokal databas och med det integrerade rapportverktyget kan du titta på historisk information i form av linjediagram med multipla serier. Du kan enkelt zooma och förflytta dig i tid i diagrammet med musen. Även bildtagning av linjediagram är möjlig för att publicera informationen.Tabellvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värden kan också presenteras i tabellform. För mer info se Support - Download menyn och ladda hem manualen.

 


 


<< Tillbaka

E-post: info(A)husdata.se, Adress: Norra Pitholmsvägen 14, 941 46 Piteå SWEDEN Tel. 08-52500782
COPYRIGHT © 2005-2021 ALL RIGHTS RESERVED HUSDATA