Din värmepump i det smarta hemmet  
   
Language / Språk Choose language

StatLink produktinformation

StatLink programmet ()

Information av den medföljande mjukvaran StatLink


StatLink

StatLink den mjukvara som följer med vid köp av en av våra Accesspack där även ett interface ingår.

Programvaran är byggd för att passa flera användningsområden och användare.

 • Endast att användas lokalt på hemma PC'n utan speciella inställningar.
 • Användas för att logga till egna databaser och publicera information på egen webserver eller webhotell.
 • Anslutas till Husdatas Onlinetjänst för enkel men kraftfull åtkomst av information från Internet

  

Detta är StatLinks huvudfunktioner... 

 

 • Animerade redigerbara process-vyer över värmepumpen information som bland annat visar temperaturer och status.
 • Infodisplay som visar värmepumpens aktuella arbetsläge och gränsvärden. (ej för alla VP modeller)
 • Elmätardisplay som visar momentan belastning i Watt och Ampere samt dagens elförbrukning av värmepumpen.
 • Linjediagram över inställd reglerkurva med animerad reglerpunkt och tracking funktion. (ej för alla VP modeller)
 • Visning av info på reglerdatorns display (ej alla Vp modeller) och fjärrstyrning av display (endast Rego 6xx).
 • Möjligt att generera och skicka rapporter via mail automatiskt med valfritt intervall eller tidpunkt.
 • Inbyggt verktyg för att visa och analysera historisk data i linjediagram.
 • Loggning av data till fil i valfritt format och intervall. Tex. daglig sammanfattning i CSV format importerbart till MS Excel eller till websida för publicering på egen webserver.
 • Loggning av data till valfri lokal databas via ODBC koppling. Tex. MS SQL Express, MySQL eller MS Access databas.
 • Koppling mot Husdata.se för att enkelt visualisera värmepumpent och komma åt informationen över Internet.
 • Stöd för avläsning av S0 pulser för de som även vill koppla in sin elmätare för avläsning.
 • Språkstöd: Engelskt och Svenskt språkstöd med möjlighet att enkelt göra nya språkfiler. 

 

 

Se vår film om huvudfunktionerna i StatLink

 

  

Några vyer från StatLink

  Vad är status just nu?

  Ovan ser du ett par exempel på realtidsvyer i StatLink. Dessa ger dig snabbt en överblick över värmepumpens aktuella driftläge och temperaturer.
Alla Pumpar, Kompressor, Elkasett och växelventil är animerade. Du får även full överblick av aktuella temperaturer. Lägger du musperkaren över ett objekt får du detaljinfo. Klickar du på ett objekt visas dess statistik i linjediagram.

Ett av objekten är en infodisplay. Här ser du värmepumpens driftstatus och vilka aktuella gränstemperaturer och timers som systemet arbetar med just nu.
Även en en elmätardisplay finns. Övre raden visar dagens ackumulerade elförbrukning och nedre raden visar effekt just nu. Dessa värden baseras på hur många Watt varje objekt tar och kan lätt anpassas i StatLinks inställningar.

Statusvyerna är fullt redigerbara. Du kan byta bakgrundsbild, ta bort lägga till objekt och flytta omkring dem som du vill. Man kan ställa in så att bildtagning sker automatiskt av dessa vyer. Detta kan exempelvis användas för publicering av vyn på egen hemsida.


Är din reglering optimalt inställd?

 


Här får du en grafisk vy över hur din inställda värmekurva ser ut.
Loggning av hur innetemp ändras med olika utetemp tillsammans med denna grafiska vy av reglerkurvan ger dig ett kraftfullt verktyg för att ställa in den optimala regleringen.
Kurvans position och utseende justeras med ändrad Vald värme kurva, Finjustering av kurva, Knäckning av kurva vid olika temperaturer samt rumsgivarpåverkan.

Om du vill följa rörelserna i Utetemp/Radiatortemp punkten samt hur kurvan justerar sig med innetempen kryssar du i ”Track movement”. Då rensas inte grafen inför varje uppdatering utan man ser hur rörelserna.
(endast Rego 6xx)


Häng inte i pannrummet i onödan!

 

  Med StatLink kan du fjärrstyra Regon´s display från din dator.
Du navigerar i menyerna genom att klicka på de 3 knapparna under displayen.
För att ”snurra på ratten” använder du de två knapparna med pilar på.
Det går även att använda datorns numeriska tangentbord för ännu smidigare navigering.
Du får även en överblick av panelens statuslampor.
(endast Rego 6xx)


Vad har värmpepumpen sysslat med?

  

I StatLink visas en logg över alla objekts statusförändringar den senaste tiden.


s av din elmätare

 
 StatLink har stöd för att läsa av elmätare med S0 pulsutgång.


Automatisk rapportering

  


I StatLink finns mycket funktioner för att generera rapporter och logga till filer i valfritt format.
Du skapar en mallfil som sedan kommer vara grund för den genererade rapporten. Du bestämmer själv intervall eller tidpunkt som du vill att rapporterna ska genereras.

Detta kan då användas för att publicera aktuell information och statistik på egen hemsida, skapa rapporter som sedan mailas automatiskt vid valda tidpunkter, logga till semikolon separerade filer för att sedan kunna bearbeta informationen i MS Excel.

 


Detaljerade grafiska rapporter

 

  

StatLink kan logga all information med upplösning ner till 1 minut.


Informationen loggas till en lokal databas och med det integrerade rapportverktyget kan du titta på historisk information i form av linjediagram med multipla serier. Du kan enkelt zooma och förflytta dig i tid i diagrammet med musen. Även bildtagning av linjediagram är möjlig för att publicera informationen.Tabellvy

 
Värden kan också presenteras i tabellform. För mer info se Support - Download menyn och ladda hem manualen.

 

Sceenshots olika Värmepumpar

 

NIBE 1235

 

 

 


<< Tillbaka

E-post: info(A)husdata.se, Adress: Norra Pitholmsvägen 14, 941 46 Piteå SWEDEN Tel. 08-52500782
COPYRIGHT © 2005-2021 ALL RIGHTS RESERVED HUSDATA